Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Bert Wever Schildersbedrijf geleverde producten en diensten. Bert Wever Schilderbedrijf te Border is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bert Wever Schildersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens, persoonsgegevens van uw medewerkers of persoonsgegevens van medewerkers van uw klanten omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die Bert Wever Schildersbedrijf van uzelf nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Bert Wever Schildersbedrijf in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast) 
  • E-mailadres
  • BTW-nummer (alleen buitenlandse bedrijven)

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Bert Wever Schildersbedrijf, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om op een zorgvuldige wijze inspectie- en werkzaamheden uit te kunnen voeren

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bert Wever Schildersbedrijf gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bert Wever Schildersbedrijf zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Bert Wever Schildersbedrijf zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Bert Wever Schildersbedrijf verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek www.bertwever.nl
Bert Wever Schildersbedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring.

Bert Wever Schildersbedrijf hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bert Wever Schildersbedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van de persoonsgegevens doet, zal Bert Wever Schildersbedrijfu hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Datum: 19-08-2019